AzaranSarand

09144033373

پشتیبانی فنی

04136373521

تلفن تماس ثابت

09149001700

تماس با آذران سرند

جدول تبدیل سایز توری

جدول تبدیل واحد های اینچ و میکرون و میلیمتر به مش

تعریف سایز مش در توری : به تعداد روزنه های مربع موجود در امتداد یک اینچ طول از توری مش گفته می شود

توری مش 30 یعنی 30 روزنه در یک اینچ طول در آن توری وجود دارد به عبارت دیگر در یک اینچ مربع از توری مش 30 تعداد 900 عدد روزنه می توان شمرد.

پس دقت شود مش اندازه دانه های عبوری از توری نمی باشد. اندازه دانه ها با میکرون مشخص می شود که با توجه به جدول مش می توان میکرون را به دست آورد.

یک میکرون برابر با 0.00003964 اینچ

25,400 میکرون برابر با 1 اینچ

1000 میکرون برابر با 1 میلیمتر

چشم غیر مسلح سالم انسان می تواند نهایت تا ذرات 40 میکرون را ببیند.

جدول زیر بر اساس استاندارد  ASTM می باشد.

U.S. MESH

مش

INCHE

اینچ

MICRONS

میکرون

MILLIMETERS

میلیمتر

3

0.2650 6730

6.730

4

0.1870 4760

4.760

5

0.1570

4000

4.000

6

0.1320 3360

3.360

7

0.1110 2830

2.830

8

0.0937 2380

2.380

10

0.0787 2000

2.000

12

0.0661 1680 1.680

14

0.0555 1410

1.410

16

0.0469 1190

1.190

18

0.0394 1000 1.000

20

0.0331 841

0.841

25

0.0280 707

0.707

30

0.0232 595

0.595

35

0.0197 500 0.500
40 0.0165 400

0.400

45

0.0138 354

0.354

50

0.0117 297

0.297

60

0.0098 250

0.250

70

0.0083 210

0.210

80

0.0070

177

0.177

100

0.0059

149

0.149

120

0.0049

125

0.125

140

0.0041

105

0.105

170

0.0035

88

0.088

200 0.0029 74

0.074

230

0.0024 63 0.063

270

0.0021

53

0.053

325 0.0017 44

0.044

400

0.0015 37

0.037

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *