جدول تبدیل سایز توری

جدول تبدیل سایز توری

جدول تبدیل واحد های اینچ و میکرون و میلیمتر به مش تعریف سایز مش در توری : به تعداد روزنه های مربع موجود در امتداد یک اینچ طول از توری مش گفته می شود توری مش 30 یعنی 30 روزنه در یک اینچ طول در آن توری وجود دارد به عبارت دیگر در یک اینچ […]